Профил на международната търговия на Индия 2022 г

Всичко, което трябва да знаете за международната търговия на Индия, най-добрите търговски партньори, най-добрите стоки за индийски внос и износ, индийски търговски излишък и търговски дефицит с други страни и др.

Ноември 3, 2022

Изберете водещи теми, за да видите световни прозрения

Управление на отпадъците

Как Африка е водеща в справянето с „електронните отпадъци“

Светът генерира рекордните 53.6 метрични тона електронни отпадъци или „е-отпадъци“ през 2019 г. и цифрата нараства. Трябва да търсим решения в Африка.
Управление на отпадъците
Световна икономика

САЩ трябва да преосмислят как използват и използват повторно отпадъчните води

Принципите на кръговата икономика трябва да се прилагат към потреблението на отпадъчни води в САЩ — такъв подход може да има широко разпространени ползи за природата и общностите.
водноелектрически централи
Изследователска работа
Управление на отпадъците

Анаеробно разграждане на водната фаза от хидротермална карбонизация на смесени твърди битови отпадъци

Увеличеното производство на възобновяема енергия, съчетано с идеята за отпадъците като потенциален източник на полезни странични продукти, може да доведе до по-устойчиво и екологично управление на твърдите битови отпадъци (ТБО). 
Устойчивост
Управление на отпадъците

Ускоряването на глобалния метаболизъм

Затворените граници, търговските конфликти и проблемите във веригите за доставки пораждат призрака на нациите, които се обръщат навътре и се откъсват една от друга.