Профил на международната търговия на Индия 2022 г

Всичко, което трябва да знаете за международната търговия на Индия, най-добрите търговски партньори, най-добрите стоки за индийски внос и износ, индийски търговски излишък и търговски дефицит с други страни и др.

Ноември 3, 2022

Изберете водещи теми, за да видите световни прозрения

Замърсяване на въздуха
Изменение на климата
Здравеопазване

99% от света диша въздух с качество, което надвишава препоръчителните граници

СЗО предлага на правителствата да въведат по-строги стандарти за емисиите от превозните средства, да подобрят качеството на въздуха, обществения транспорт и да намалят изгарянето на селскостопански отпадъци.
Замърсяване на въздуха
Индонезия
Слънчева енергия
Устойчивост

Замърсяване на въздуха: пренебрегван, но критичен фактор в развитието на мини мрежата на слънчеви електроцентрали

Тъй като светът увеличава своята база за инсталиране на слънчеви електроцентрали, замърсяването на въздуха често се пренебрегва по време на фазата на проектиране. Г-жа Нур пише за това как замърсяването на въздуха влияе на ефективността на слънчевите електроцентрали и начините за справяне с този проблем